Halo Connect LOGO

MẪU HỢP ĐỒNG CHẤM DỨT TRƯỚC THỜI HẠN THUÊ VĂN PHÒNG

Trong thời buổi hiện nay, xã hội ngày càng tiên tiến, nhu cầu càng tăng cao, thị trường đều phát triển. Các doanh nghiệp lớn nhỏ cạnh tranh gay gắt, nhiều chủ doanh nghiệp phải dừng chân, dừng hoạt động tiếp tục công ty, gặp nhiều điều trắc trở,… và một trong những lí do khó khăn khác nữa đó chính là việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn dự định ban đầu của họ.

Sau đây Halo Connect sẽ nói về mẫu hợp đồng chấm dứt trước thời hạn và những trường hợp cần tránh sau đây.

Đây là một trong những văn bản sử dụng trong quá trinh thuê văn phòng. Khi doanh nghiệp, công ty không còn muốn sử dụng những diện tích văn phòng thuê vì nhiều lí do như doanh nghiệp dừng hoạt động thuê công ty, bên cho thuê chuyển đổi mục đích kinh doanh, tăng giảm nhân sự, thay đổi không gian phù hợp với mục đích kinh doanh,… Trong trường hợp này bên thuê có thể chủ động gửi thông báo đến bên cho thuê để tiến hành thủ tục thanh lí hợp đồng và ngược lại bên thuê cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng theo đúng quy trình.

Xem thêm: THÀNH LẬP CÔNG TY CẦN CÓ BỘ PHẬN NÀO

VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG

Quy định của Bộ luật dân sự về điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Tại điều 422 được ban hành vào năm 2015 của Bộ luật dân sự về điều kiện chấm dứt hợp đồng:

  • Hợp đồng được hoàn thành
  • Theo thỏa thuận của các bên
  • Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện
  • Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện
  • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn

=>Theo như quy định trên, pháp luật dân sự tôn trọng sự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng của hai bên và cách thức dừng hợp đồng tự do hai bên lựa chọn thực hiện. Tuy nhiên để pháp luật ghi nhận một cách đầy đủ và chính xác nhất. Bắt buộc hai bên phải lập biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn dựa trên quyền và nghĩa vụ của bên thuê và cho thuê. Đồng thời cả hai bên cần phải thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng, giải quyết toàn bộ những nghĩa vụ mà hai bên chưa thực hiện với nhau được ghi trong hợp đồng được thỏa thuận trước đó.

Xem thêm: MẪU ĐƠN GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

 Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn:

1. Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà (bên thuê):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO
(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn)

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà tại… số… ký ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Hợp đồng thuê ngày… tháng… năm… và thời hạn là… năm, kể từ ngày… đến hết ngày… Tuy nhiên, vì lý do như sau:

Trong thời điểm hiện tại, điều kiện kinh doanh của công ty chúng tôi không được thuận lợi. Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước. Vì vậy tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu:………………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục nhận lại nhà đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu công văn chấm dứt hợp đồng
Mẫu công văn chấm dứt hợp đồng

2. Công văn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn (bên cho thuê):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO
(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn)

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng và Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Căn cứ Hợp đồng thuê nhà được ký kết vào ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số… ký ngày… giữa Công ty… và Công ty… Theo nguyên tắc, trong quá trình thực hiện hợp đồng mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì Công ty… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận. Cụ thể:

  1. ……
  2. ……
  3. ..….

Để bảo vệ quyền lợi cho Công ty… căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số… đã ký ngày…, trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày.

Vậy hôm nay, ngày… tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu:……………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục bàn giao lại nhà đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn trên đây chỉ sử dụng tham khảo. Tùy theo nhu cầu thực tế và quy định của Pháp luật vào thời điểm thực hiện, bạn cần điều chỉnh văn bản cho phù hợp, hoặc tham khảo thêm ý kiến luật sư.

Xem thêm:

 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Liên hệ ngay với Halo để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!

— Halo Connect —

 104 Mai Thị Lựu,Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

  • Email: info@haloland.vn

Hotline: 0397.011.011

#HaloConnect #Vanphongao #HaloBulding #Vanphong #Dichvu

— ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Related posts