Halo Connect LOGO

MẪU ĐƠN GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Trong các hợp đồng cho thuê văn phòng không thể thiếu điều khoản thời hạn cho thuê. Sau khi hết thời hạn theo thỏa thuận, các bên có thể chấm dứt hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng cho thuê nếu có nhu cầu thuê tiếp. Khi đó, bên thuê cần làm Đơn gia hạn hợp đồng thuê văn phòng theo mẫu dưới đây. Cùng Halo Connect tìm hiểu nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Tp. HCM, ngày…. tháng… năm 20…

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ VĂN PHÒNG
(Số:……………./HĐTVP)

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005 QH 11 của nước CHXHCN Việt Nam
– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005
– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm 20…, tại trụ sở tòa nhà…, chúng tôi gồm:
BÊN A: (BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG)
………………………………………………………………………..
Địa chỉ : ………………………………….
Điện thoại : ……………………………………………..
Mã số thuế : ……………………………………………………..
Tài khoản ………………………………………………..
Đại diện : ……………………………………Chức vụ: ………………………………

BÊN B: (BÊN THUÊ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC)
………………………………………………………………………………………
Địa chỉ :   ………………………………………………………………………………
Điện Thoại :   ………………
Mã Số Thuế :  ………………
Đại diện : ………………………. Chức vụ:…………………………………

Hai bên thống nhất và ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng với các điều khoản sau đây:

Bạn có thể tải mẫu Full hợp đồng tại: mau-hop-dong-thue-van-phong

 

Xem thêm:

 

Liên hệ ngay với Halo để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!

Halo Connect

104 Mai Thị Lựu,Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: info@haloland.vn
Hotline: 0397.011.011

#HaloConnect #serviceapartment #HaloBulding #Vanphong #Dichvu

— ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Related posts